BuFaTa

BuFaTa, neboli celoněmecké spolkové setkání studentů lingvistiky, je veřejným setkáním studentů všech jazykovědných disciplín, zvláště pak jejich volených zástupců (Fachschaft). Zpravidla se koná v Německu.

Všichni studenti jakéhokoliv lingvistického oboru jsou vítáni, ať už jsou či nejsou členy volené nebo nevolené studentské organizace, tzv. Fachschaft. Účastníci konference StuTS jsou obzvláště vítáni.

Mezi StuTS a BuFaTa je přirozené úzké pouto a obě akce jsou již tradičně pořádány souběžně každý semestr na jedné univerzitě. Jsou také plánovány a organizovány stejným týmem organizátorů. I když je BuFaTa určena v prvé řadě k setkávání zástupců lingvistických studijních programů z Německa, účastníci z jiných zemí jsou také vítáni. Toto by mělo hlavně přispět k podpoře mezinárodní spolupráci a výměně informací mezi jednotlivými vzdělávacími a výzkumnými systémy.

BuFaTa se nechápe jako pouhé místo k diskuzi, ale zaměřuje je na aktivní podporu změny výuky a výzkumu. Plenární diskuze a spolupráce v pracovních skupinách je však hlavní způsob práce během celého setkání.

Další informace

Dokumenty

Stanovy konference BuFaTa. Německá verze z 11. května 2013